Werkwijze

Kennismaking

Zodra na een al dan niet individuele kennismaking gekozen wordt voor mediation onder mijn begeleiding, starten we direct of plan ik in overleg de eerste gezamenlijke bijeenkomst.

Mediationtraject

In de eerste bijeenkomst tekenen we een mediationovereenkomst. Hiermee spreken we af om het geschil via mediation op te lossen waarbij de regels van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) van toepassing worden verklaard. Zo staat vast wanneer de mediation van start gaat, hoe het proces verloopt en welke spelregels er gelden. Hierna wordt een begin gemaakt met het bespreken van wat er speelt.

Als mediator richt ik mij op de essentie van het conflict. Ik probeer om dat waar het werkelijk om gaat, op tafel te krijgen. Op een open, verbindende en betrokken wijze. Onder het gelijk hebben of krijgen ligt immers dikwijls een zee van voor de ander(en) onbekende gedachten en gevoelens. Ik borg de voortgang van het mediationproces en ben helder over wat ik kan bieden en over wat ik van cliënten verwacht.

Ieder krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Ik breng daarbij vastgelopen communicatie weer op gang, stimuleer een dialoog en onderzoek waar het ieder werkelijk om gaat. Een actieve bijdrage van een ieder aan tafel is daarbij belangrijk. Van de bijeenkomsten maak ik meestal een voortgangsverslag. Soms vraag ik u over bepaalde zaken na te denken of deze uit te werken. Als ieders belangen duidelijk zijn, begeleid ik cliënten bij het zoeken naar oplossingen waarbij die belangen worden gerespecteerd. U krijgt alle ruimte het resultaat zorgvuldig te overwegen.

Bindend resultaat

De meeste cliënten hechten aan een zorgvuldige vastlegging van gemaakte afspraken. De vastlegging kan verschillende gedaantes aannemen: van een intentieverklaring, tussentijdse afspraken, slotovereenkomst (vaak in Mediation in Strafrecht- zaken) tot vaststellingsovereenkomst, ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant. Als voormalige advocaat stel ik over het algemeen zelf deze documenten op. Pas met de ondertekening zijn de gemaakte afspraken bindend. Bij echtscheidingen of bij beëindiging van geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen werk ik nauw samen met een advocaat: zij zorgt voor de indiening van de noodzakelijke documenten bij de rechtbank.