Leve de zomervakantie!

We’re all going on a summer holiday

no more working for a week or two

fun and laughter on our summer holiday


no more worries for me and you 


for a week or two

Ach, was de zomervakantie maar zo ideaal als Cliff Richard zo zoetsappig zingt. De werkelijkheid is anders. De zomervakantie is bij uitstek een periode waarin dikwijls definitief wordt besloten bij de ander weg te gaan. Zonder dagelijkse regelmaat wordt het duidelijker dan ooit dat de liefde is verdwenen. Soms komt dat bij de ander rauw op het dak vallen, soms is het voorzien, soms zelfs een gezamenlijk inzicht. Voor veel ouders voor wie de scheiding al onontkoombaar was, biedt de zomervakantie een laatste keer om samen met de kinderen te ontspannen en uit te rusten. Hoe tegenstrijdig dat ook is.

En als het doek is gevallen, wat dan? Elisabeth Kübler-Ross, een Zwitsers-Amerikaanse psychiater, onderscheidde vijf stadia van rouw: ontkenning en isolering,woede, marchanderen, depressie en aanvaarding. Op elke emotionele reactie van persoonlijke trauma tot heftige verandering, zoals scheiding blijken deze vijf fases van toepassing. En bij iedereen loopt het proces anders. Sommige mensen slaan fasen over. Anderen blijven lang in één fase hangen of hernemen een eerdere fase. Ook verlieservaringen uit het verleden bepalen mee hoe je met verlies of verandering omgaat.

In mijn mediationpraktijk maak ik mee dat de trein van de een al lang en breed op z’n bestemming is aangekomen, terwijl de trein van de ander nog wacht op het fluitsignaal. Dat is een gegeven. Van belang is tijd te nemen voor het doorlopen van het eigen scheidingsproces. Hoe pijnlijk dat voor betrokkenen ook is: dat moet jezelf doen, zonder de ander. Ondersteuning van familie, vrienden en mogelijke nieuwe partner is gewenst. Tenminste, zolang zij geen partij kiezen: dat maakt de verdeeldheid die in scheidingssituaties met kinderen vaak om de hoek komt kijken, alleen maar erger.

Naast alle emoties en rouwfases komt er nog veel meer op je af. Allerlei praktische en vaak ook juridische zaken dienen geregeld te worden. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen vergt meer geregel dan alleen sec samenwonen. Daarbij zullen de kinderen geïnformeerd moeten worden. Zonder de pretentie de wijsheid in pacht te hebben, enkele tips:

  1. Geef het verlies van samenzijn de tijd en aandacht die het nodig heeft;
  2. Houd de rollen van ex-partners versus ouders uit elkaar;
  3. Lees je in over de mogelijkheden/verplichtingen of laat je informeren;
  4. Bedenk en bespreek, eventueel met professionele bijstand, hoe de scheiding te verwezenlijken;
  5. Zorg goed voor jezelf en houd je kind(eren) ‘buiten schot’.

ʽʽWhen you’re going through hell, keep going (Winston Churchill)ʼʼ . Hou voor ogen dat de situatie alleen maar beter kan worden. Met een scheiding komt ook perspectief op iets anders en nieuws. Opdat het volgende en laatste refrein – in al haar overspannenheid – reëel wordt.

Everybody has a summer holiday


doing things they always wanted to


so we’re going on a summer holiday


to make our dreams come true 

for me and you