Mediation

Wat is mediation?

Tijdens een mediationtraject zoeken conflictpartners onder begeleiding van een meerzijdig partijdige en onafhankelijke derde een gezamenlijke oplossing. Een mediator verleidt conflictpartners om de focus te verleggen naar wat er nodig is om de verdeeldheid te beslechten.

Mediation kan in elke fase van het conflict worden ingezet, óók na het starten van een procedure. Deze alternatieve wijze van conflictoplossing is toekomstgericht, snel en informeel. Er is ruimte voor creatieve oplossingen waarbij de zorgen en wensen van de betrokkenen centraal staan. Het zorgt er meestal voor dat relaties behouden blijven. Doordat betrokkenen zelf de oplossing bepalen, is de bereidheid tot naleving en de tenuitvoerlegging daarvan doorgaans groot.

Uitgangspunten van mediation

  • vrijwillige deelname
  • wens om er er samen uit te komen
  • vertrouwelijkheid over wat er aan de orde komt

Duur van de mediation

Mijn inzet is om binnen twee à drie mediationbijeenkomsten de beweging naar een gezamenlijke oplossing in gang te zetten. Over het algemeen zijn er vier bijeenkomsten van twee uur nodig voor een ondertekende overeenkomst. Een periode van een à twee weken tussen de bijeenkomsten is daarbij gebruikelijk.

Begeleiding op maat

Of de kwestie nu zakelijk of privé is, elk conflict heeft zijn eigen dynamiek en vereist een aanpak op maat. Welke aanpak het meest passend is, wordt in nauw overleg met betrokkenen afgestemd. Desgewenst is een eendaagse mediation, waarin ’s ochtends vroeg wordt afgesproken dat er uiterlijk om 24.00 uur een getekende overeenkomst ligt, bespreekbaar.

Klik hier om contact op te nemen over mijn bijdrage uw conflict om te buigen naar een constructieve en toekomstgerichte oplossing.