Leren & ontwikkelen

Mijn visie

Verandering, ontwikkeling of beweging is altijd mogelijk, hoe klein of lastig te bewerkstelligen ook. Mijn uitdaging is om hierbij de kwaliteiten en ambities van inhoudsgedreven professionals en hun organisaties te verwezenlijken. Ik geloof dat dat kan. Door aan te sluiten bij de eigen kracht van het individu en die van de organisatie. Door uit te gaan van de inhoud van het vak. Door in te zetten op individuele leervoorkeuren en creatieve leervormen, juist nu er overwegend op de werkplek wordt geleerd.

Mijn bijdrage

Mijn bijdrage aan het realiseren van gewenste veranderingen is waardevol bij:

  • het helder in beeld krijgen van de leer- en ontwikkelvragen van u, uw team of uw organisatie
  • het omzetten van die vragen naar passende leeractiviteiten en -vormen met en voor u(w professionals) om de doelen van uw organisatie van vandaag én van morgen te realiseren
  • het ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van cursussen/trainingen/gesprekken/dialoog op het gebied van communicatie, conflictoplossing, onderhandelen, klachtbehandeling en professionele reflectie/intervisie/feedback